COMUNICAREA
privind rezultatul procedurii
de atribuire a contractului de achizitie echipamente
„Mixer planetar contracurent-1buc, Mixer planetar intensiv - 1buc”

Data: 12.03.2024

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că în urma derulării procedurii interne pentru achiziţia de echipamente „Mixer planetar contracurent – 1buc, Mixer planetar intensiv – 1buc”, a fost desemnata castigatoare oferta prezentata de catre operatorului economic BSH SONTHOFEN GmbH, cu o propunere financiară de 945.769,356 LEI (fara TVA) echivalentul a 190.028 EURO fara TVA