COMUNICAREA
privind rezultatul procedurii
de atribuire a contractului de achizitie echipamente
“Camere de uscare“

Data: 13.02.2024

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că în urma derulării procedurii interne pentru achiziţia de echipamente “CAMERE DE USCARE –  1 buc”,  a fost desemnată câștigătoare oferta prezentată de către operatorul economic  RTEK AGIR YUK RAFLARI VE TEK.SIS.SAN,TIC,LTD.STI, cu o propunere financiară de 964.548 lei (fără TVA) echivalentul a 195.000 Euro, fără TVA.