INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE
Achiziție lucrări de construcții aferente proiectului de investiții
„Extinderea capacitatii de productie a SC WISE PAVAJE SRL prin achizitie de echipamente”

Nr. 49/14.06.2024

Comunicare rezultat procedura

 1. INFORMATII GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL
 • Denumire solicitant: WISE PAVAJE SRL
 • Sediu social: Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. CĂZĂNEŞTI, Nr. 204, Judet Vâlcea
 • Persoana de contact: Marian Stanciuc- Administrator
 • Telefon:  0722328871
 • Email: marian.stanciucu@wise.ro
 1. INFORMATII PRIVIND PROIECTUL

WISE PAVAJE SRL intentioneaza sa achizitioneze lucrări de construcții aferente proiectului de investiții „Extinderea capacitatii de productie a SC WISE PAVAJE SRL prin achizitie de echipamente” finantat prin schema de ajutor de stat reglementata prin H.G. nr. 807/2014.

 1. PROCEDURA APLICATA
 • Atribuirea contractului de lucrari se va realiza conform procedurii interne a WISE PAVAJE SRL.
 • Criteriul de atribuire al contractului este cel mai bun raport calitate-pret.
 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Achiziție lucrări de construcții aferente proiectului de investiții „Extinderea capacitatii de productie a SC WISE PAVAJE SRL prin achizitie de echipamente”

 1. VALOAREA ESTIMATA
 • Valoarea estimata a achizitiei este de: 4.132.361,66 lei fara TVA.
 1. TERMENUL DE EXECUTIE AL LUCRARILOR
 • Termenul de executie al lucrarilor este de 16 saptamani de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.
 1. PREZENTAREA OFERTELOR

Documentatia ce trebuie avuta in vedere de potentialii ofertanti pentru realizarea ofertei poate fi solicitata prin e-mail marian.stanciucu@wise.ro; sau poate fi ridicata de la sediul solicitantului, respectiv: Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. CĂZĂNEŞTI, Nr. 204, Judet Vâlcea

Ofertele se vor depune intr-un exemplar original, personal, la registratura solicitantului sau se vor transmite prin posta/curier intr-un plic sigilat la sediul solicitantului.

Restul comunicarilor dintre potentialii ofertanti si solicitant se vor face in scris, prin email.

 1. TERMENUL DE DEPUNERE A OFERTELOR
 • Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 24.06/2024, ora 16:00
 1. INFORMATII SUPLIMENTARE

Orice informatie suplimentara referitoare la prezenta procedura se pot solicita de la sediul social al solicitantului sau la urmatoarele date de contact: