COMUNICAREA
privind rezultatul procedurii
de atribuire a contractului de achizitie echipamente
“Incarcator frontal“

Data: 22.02.2024

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că în urma derulării procedurii interne pentru achiziţia de echipamente „Placi productie –  4.000  buc ”,  a fost desemnata castigatoare oferta prezentata de catre operatorului economic WASA AG, cu o propunere financiară de 2.387.328 LEI (fara TVA) echivalentul a 480.000 EURO, fara TVA.