ANUNȚ REZULTAT PROCEDURĂ ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

COMUNICAREA privind  rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achizitie echipamente Incarcator frontal“

Data: 21.11.2022

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că în urma derulării procedurii interne pentru achiziţia de echipamente “Incarcator frontal“, a fost desemnata castigatoare oferta prezentata de catre operatorului economic UTIROM INVEST SRL, cu o propunere financiara de: 754.314,35 lei, echivalent a 153.500  Euro, fara TVA.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE ACTIVE CORPORALE

“Incarcator frontal“

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL

  • Denumire solicitant: S.C. WISE PAVAJE SRL
  • Sediu social: Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. CĂZĂNEŞTI, Nr. 204, Judet Vâlcea
  • Locatia de implementare: Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. CĂZĂNEŞTI, Nr. 204, Judet Vâlcea
  • Persoana de contact: Stanciucu Marian – Administrator
  • Tel:  0722.328.871
  • Email: marian.stanciucu@wise.ro

2. INFORMATII PRIVIND PROIECTUL

S.C. WISE PAVAJE SRL intentioneaza sa achizitioneze echipamentul “Incarcator frontal“ pentru implementarea proiectului „Extinderea capacitatii de productie a SC WISE PAVAJE SRL prin achizitie de echipamente”, finantat prin schema de ajutor de stat reglementata prin H.G. nr. 807/2014.

3. PROCEDURA APLICATA

Atribuirea contractului de furnizare se va realiza conform procedurii interne a  S.C. WISE PAVAJE S.R.L.
Contractul va fi atribuit ofertantului a carui oferta respecta toate cerintele solicitate prin prezenta documentatie si ofera pretul cel mai scazut.

4. OBIECTUL CONTRACTULUI

Pentru a atinge obiectivele proiectului finantat, vom achizitiona urmatoarele active corporale: “Incarcator frontal“ ce vor asigura toate conditiile pentru desfasurarea activitatii la parametrii optimi si in conditii de eficienta ridicata. Ca urmare, sunteti invitati sa depuneti oferta dumneavoastra si datele dumneavoastra de identificare pentru echipamentele solicitate. Oferta trebuie sa respecte cerintele minimale solicitate (sau echivalente) prin Documentatia de ofertare si Specificatiile Tehnice.

5. VALOAREA ESTIMATA

Valoarea estimata a achizitiei este de:  781.244 lei (fara TVA) echivalentul a 158.980 Euro, la cursul BNR valabil in data de 31.10.2022  (1 Euro= 4,9141 lei). Pretul agreat este fix si nu mai poate fi ajustat.

6. DATA DE LIVRARE A ECHIPAMENTULUI

In urma atribuirii contractului se va semna un contract de furnizare care va prevedea data de livrare a echipamentelor. Echipamentele achizitionate vor fi livrate in maxim 9 luni de la comanda ferma.

7. PREZENTAREA OFERTELOR

Documentatia ce trebuie avuta in vedere de potentialii ofertanti, pentru realizarea ofertei, poate fi solicitata prin e-mail marian.stanciucu@wise.ro, sau poate fi ridicata de la sediul social al solicitantului, respectiv: Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. CĂZĂNEŞTI, Nr. 204, Judet Vâlcea. Ofertele se vor transmite prin posta/curier intr-un plic sigilat la sediul social al solicitantului, sau prin depunere personala la punctul de lucru al solicitantului.  Restul comunicarilor dintre potentialii ofertanti si solicitant se vor face in scris, prin email.

8. TERMENUL DE DEPUNERE A OFERTELOR

Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 14 noiembrie 2022, ora 16.00 a.m. ora Romaniei.

9. INFORMATII SUPLIMENTARE

Orice informatie suplimentara referitoare la prezenta procedura se pot solicita de la sediul social al solicitantului sau la urmatoarele date de contact: